پشتیبانی فنی


پشتیبانی ADSL

سوالات متداول


 سوال : 1- چه جشنواره هایی برای  تمدید قرارداد اینترنت دارید ؟
پاسخ :  با توجه به متفاوت بودن جشنواره ها  شما میتوانید با شماره 000 44 312 034  تماس و یا به سایت www.parsonline.com  مراجعه فرمایید.
سوال : 2- برای جا به جایی چیکار باید کرد؟
پاسخ :  شماره جدید ازشما درخواست و بررسی میشود ، در صورت  فیبر یا پی سی ام  نبودن  و کنترل قرارداد شما ،  با تکمیل  فرم جا به جایی ، اینترنت شما منتقل خواهد شد.
سوال : 3- خط اینترنت ما  فیبر شده است ،  چیکار باید کرد ؟
پاسخ :  شماره خط را در مخابرات چک میکنیم در صورت صحت با دادن فرم فسخ به مشترک و چک کردن مدارک مشترک در پارس شماره کارت ترجیحا ملت دریافت میشود.
سوال : 4- چرا هدیه و تخفیف ترافیکی ندارید ؟
پاسخ : برای ترافیک با حجم های بالاتر از 10 گیگ تخفیف داریم.
سوال : 5- تعرفه شبانه چی دارید ؟
پاسخ : برای تمامی سرویس ها جز سوریس های ir که شبانه رایگان ندارند بقیه 2/3  رایگان دارند

سوالات متداول


 سوال : 1- چه جشنواره هایی برای  تمدید قرارداد اینترنت دارید ؟
پاسخ :  با توجه به متفاوت بودن جشنواره ها  شما میتوانید با شماره 000 44 312 034  تماس و یا به سایت www.parsonline.com  مراجعه فرمایید.
سوال : 2- برای جا به جایی چیکار باید کرد؟
پاسخ :  شماره جدید ازشما درخواست و بررسی میشود ، در صورت  فیبر یا پی سی ام  نبودن  و کنترل قرارداد شما ،  با تکمیل  فرم جا به جایی ، اینترنت شما منتقل خواهد شد.
سوال : 3- خط اینترنت ما  فیبر شده است ،  چیکار باید کرد ؟
پاسخ :  شماره خط را در مخابرات چک میکنیم در صورت صحت با دادن فرم فسخ به مشترک و چک کردن مدارک مشترک در پارس شماره کارت ترجیحا ملت دریافت میشود.
سوال : 4- چرا هدیه و تخفیف ترافیکی ندارید ؟
پاسخ : برای ترافیک با حجم های بالاتر از 10 گیگ تخفیف داریم.
سوال : 5- تعرفه شبانه چی دارید ؟
پاسخ : برای تمامی سرویس ها جز سوریس های ir که شبانه رایگان ندارند بقیه 2/3  رایگان دارند